Annie van der Werff

Medical Taping, Neurac1 Redcord & Dry Needling

Annie van der Werff is fysiotherapeut, Dry Needling, Medical Taping en Neurac1 Redcord Therapeute. Tevens is zij aangesloten bij het VU traumanetwerk.
Annie van der Werff

Annie van der Werff is fysiotherapeut, Dry Needling, Medical Taping en Neurac1 Redcord Therapeute. Tevens is zij aangesloten bij het VU traumanetwerk.